AdVenture Capitalist Wikia
Advertisement

Inwestycje to podstawa naszych zarobków w AdVenture Capitalist. Zakupienie minimum jednej inwestycji pozwala na pobieranie z niej dochodów, początkowo poprzez klikanie i oczekiwanie, a później przez najęcie Menedżera, który będzie za nas rozkręcał biznes. Dochody mogą być zwiększone poprzez nabywanie Ulepszeń lub zdobywanie Osiągnięć, które również skracają czas oczekiwania.

Największa osiągalna liczba inwestycji to 2 147 483 648, ze względu że jest to największa 32-bitowa liczba całkowita. Kupowanie kolejnych inwestycji będzie jedynie pobierało pieniądze.

Początkowy czas produkcji jest w przypadku niektórych inwestycji bardzo długi, lecz można go skrócić nabywając osiągnięcia ilości zakupionych inwestycji. Każde 25, 50, 100, 200, 400 zakupionych inwestycji danego rodzaju/wszystkich łącznie odblokowuje osiągnięcie skracające obecny czas produkcji konkretnego typu inwestycji/wszystkich inwestycji o połowę.

Kupowanie inwestycji, zwiększa ich obecny koszt o określony współczynnik (patrz tabela poniżej).

Lista Inwestycji[]

Inwestycja Początkowy Koszt ($)

Gitara siema Czas (s)

Początkowa Produkcja ($) Początkowa Produktywność ($/s)
Stoisko Lemoniady 3.738 1.07 0.6 1 1.67
Dostawa Gazet 60 1.15 3 60 20
Myjnia Samochodowa 720 1.14 6 540 90
Dostawa Pizzy 8,640 1.13 12 4320 360
Donut Shop 103,680 1.12 24 51,840 2,160
Połów Krewetek 1,244,160 1.11 96
(1:36)
622,080 6,480
Drużyna Hokejowa 14,929,920 1.10 384
(6:24)
7,464,960 19,440
Studio Filmowe 179,159,040 1.09 1536
(25:36)
89,579,520 58,320
Bank 2,149,908,480 1.08 6144
(1:42:24)
1,074,954,240 174,960
Koncern Naftowy 25,798,901,760 1.07 36864
(10:14:24)
29,668,737,024 804,816

Opis:

  • Inwestycje - nazwa inwestycji. Napis 100 Stoisk Lemoniady nie oznacza, że posiadasz ich 100 sztuk, ale że zainwestowałeś w nie 100 razy.
  • Koszt Początkowy - jak nazwa wskazuje jest to bazowy koszt, który będzie później zwiększany poprzez współczynnik.
  • Współczynnik - to mnożnik, który za przy każdej zakupie inwestycji będzie mnożył jej obecny koszt przez swoją wartość.
  • Początkowy Czas - podstawowa (bez ulepszeń oraz osiągnięć) ilość sekund wymagana przez konkretną inwestycję, aby wytworzyć zysk. Jest on skracany poprzez inwestowanie i zdobywanie osiągnięć.
  • Podstawowa Produkcja - podstawowy (bez ulepszeń oraz osiągnięć) zysk, jaki wytworzy dana inwestycja po określonym czasie.
  • Podstawowa Produktywność - podstawowy (bez ulepszeń oraz osiągnięć) zysk, który generuje inwestycja w ciągu jednej sekundy.

Inwestycje Księżycowe[]

Inwestycja Początkowy Koszt ($) Współczynnik Początkowy Czas (s) Początkowa Produkcja ($) Początkowa Produktywność ($/s)
Księżycowy But 4.762 1.05 2 1 0.5
Stoisko Grawitacyjne 105 1.21 7 21 3
Klon Wypłaty 2,929 1.07 28 2,000 71.43
Księżycowy Ekspres 42,525 1.19 2 376 188
Bar z Tlenem 493,025 1.09 45 99,000 2,200
Farma Helu-3 18,753,525 1.15 180
(3:00)
1.98 miliona* 11,000
Kopalnia Sera 393,824,025 1.13 600
(10:00)
33 miliony* 55,000
Park Rozrywki 8.27 biliona* 1.17 3000
(50:00)
1.152 biliona* 385,000
Kolonia Wilkołaków 173.676 biliona* 1.11 14400
(4:00:00)
11.067 biliona* 770,000
Gigantyczny Laser 1 trylion* 1.50 86400
(24:00:00)
332.64 biliony* 3,850,000

* - nazwy liczb podawane są w skali krótkiej

Advertisement